Hội nghị triển khai Luật Báo chí 2016 khu vực các tỉnh phía Bắc

Luật Báo chí 2016 gồm sáu chương, 61 điều quy định đầy đủ về phạm vi, điều kiện và đối tượng áp dụng liên quan đến quản lý, hoạt động báo chí. Trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi so với luật Báo chí trước đây, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí; cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo; trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước; quyền sáng tạo tác phẩm báo chí; trách nhiệm bảo vệ nguồn tin; tiêu chuẩn cấp thẻ nhà báo, phản hồi, tiếp cận khiếu nại trên báo chí…

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Hoàng Vĩnh Bảo đưa ra tại Hội nghị triển khai Luật Báo chí 2016 khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức tại Hà Nội chiều 7-11. Hội nghị nhằm truyền đạt những những nội dung cơ bản của luật Báo chí năm 2016 cho lãnh đạo chủ chốt các sở thông tin và truyền thông, cơ quan thông tấn báo chí và đống đảo phóng viên.

Đặc biệt, luật Báo chí 2016 quy định về các loại hình báo chí theo hướng đa phương tiện, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí cũng như quy định rõ về đính chính, xin lỗi công khai trên báo khi thông tin đăng tải sai, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức.

Một trong những điểm mới đáng quan tâm của Luật Báo chí 2016 là về quyền hạn và nghĩa vụ của nhà báo. Theo đó, Luật bổ sung luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Trong đó quy định Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ ban hành và tổ chức thực hiện quy định và đạo đức của người làm báo. Nhà báo có nghĩa vụ tuân thủ quy định vềđạo đức nghề nghiệp của người làm báo, sẽ bị thu hồi thẻ nhà báo khi vi phạm về đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thông tin sai sự thật, Luật bổ sung một số quy định mới về cải chính như báo chí điện tử ngoài việc đăng phát, lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát….

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Luật Báo chí 2016 là hành lang pháp lý quan trọng với nhiều quy định tiến bộ, phù hợp với thực tiễn cuộc sống báo chí hiện nay và thời gian tới. Luật Báo chí 2016 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2017. Do vậy, sau hội nghị, lãnh đạo các sở thông tin và truyền thông, các cơ quan báo, đài của các tỉnh, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan mình quản lý.