Hội nghị triển khai chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2014

Chiều 20/1, Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2013; triển khai chương trình công tác KTGS năm 2014. Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATW. Các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND: Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Tổng cục; Trung tướng Nguyễn Xuân Tư; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam…

Báo cáo công tác KTGS năm 2013 của Tổng cục XDLL CAND nêu rõ, năm 2013, quán triệt Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), XDLL CAND và Chương trình công tác KTGS năm 2013 của Đảng ủy CATW, Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc hoàn thành chương trình công tác KTGS đã đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị và chức năng giúp lãnh đạo Tổng cục tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ quyết định những vấn đề cơ bản về công tác đảng, công tác XDLL CAND; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về chính trị, tư tưởng, về cơ chế chính sách, về công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2013, Đảng ủy CATW tặng Cờ thi đua xuất sắc cho UBKT Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND và tặng Bằng khen cho 5 UBKT Đảng ủy trực thuộc; Đảng ủy Tổng cục tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS của Đảng …

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng có hiệu quả trong thời gian tiếp theo…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW Thiếu tướng Trần Văn Ba; Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND Trung tướng Trần Bá Thiều cùng biểu dương những cố gắng, thành tích của UBKT Tổng cục XDLL CAND; nhất trí với chương trình công tác KTGS Đảng ủy Tổng cục đã đề ra trong năm 2014.

Phát biểu kết luận Hội nghị và phát động phong trào thi đua năm 2014 trong Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND, Trung tướng Trần Bá Thiều nêu rõ, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm năm 2013, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục phát động phong trào thi đua thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm công tác XDLL CAND và chương trình công tác KTGS năm 2014 với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng là khâu then chốt. Từ Chi bộ trở lên phải có chương trình công tác KTGS cụ thể. Kiện toàn UBKT các cấp, cán bộ làm công tác KTGS phải có trình độ chuyên môn, năng lực. Đẩy mạnh công tác tập huấn công tác KTGS. Phát huy dân chủ, vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đối với các đơn vị thuộc quyền, nâng cao chất lượng công tác KTGS. UBKT cấp ủy các cấp phải bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng đảng, XDLL của đơn vị. Tiếp tục cải tiến các mặt công tác KTGS của cấp ủy và UBKT cấp ủy các cấp. Cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục tăng cường hơn công tác giám sát để chủ động phát hiện, có kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm Các đơn vị, các nhân được kiểm tra phải hợp tác, tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị nào, cá nhân nào gây cản trở cho công tác kiểm tra sẽ bị xử lý nghiêm. Cần quan tâm chế độ chính sách để động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…