Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - EU tại Bắc Kinh

Tại Hội nghị, EU và Trung Quốc cũng sẽ thảo luận về vấn đề khí hậu, năng lượng, tỷ giá đồng Nhân dân tệ, cán cân thương mại song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm