Hội nghị thông tin chuyên đề về biển, đảo năm 2023

Báo Bắc Kạn
Gốc

Ngày 25/8, Huyện ủy Chợ Mới phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về biển, đảo năm 2023.

Các đại biểu xem phim tư liệu về Hải quân Việt Nam

Các đại biểu xem phim tư liệu về Hải quân Việt Nam

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 14 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tham gia chuyên đề tại huyện Chợ Mới có: Thượng tá Nguyễn Xuân Sang, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Kỹ thuật Hải quân; Thượng tá Ngô Quang Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Cục Kỹ thuật Hải quân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tư liệu về Hải quân Việt Nam. Thượng tá Ngô Quang Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin chuyên đề tình hình Biển Đông thời gian gần đây; dự báo, quan điểm, mục tiêu, giải pháp, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian tới.

Thượng tá Ngô Quang Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Cục Kỹ thuật Hải quân thông tin chuyên đề tình hình Biển Đông.

Hội nghị cung cấp cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và báo cáo viên cấp huyện những thông tin cơ bản, toàn diện, đầy đủ về tình hình Biển Đông; quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong công tác giải quyết vấn đề Biển Đông, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Cục Kỹ thuật Hải quân Việt Nam trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Dịp này, Cục Kỹ thuật Hải quân Việt Nam đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Chợ Mới./.

Trần Tuyến

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/hoi-nghi-thong-tin-chuyen-de-ve-bien-dao-nam-2023-post55191.html