Hội nghị Thành ủy TP.HCM: Nghe báo cáo về biển Đông

Hôm nay (30-11), hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X sẽ khai mạc tại Hội trường TP. Hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung.

Cụ thể như tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 01/2015 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2016 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017; tổng kết thực hiện Kết luận số 49/2015 của Thành ủy khóa X về nhiệm vụ phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, ngân sách năm 2016 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách với Việt Nam. Báo cáo chuyên đề về tình hình biển Đông sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay về vụ kiện Philippines - Trung Quốc, phản ứng của các nước, chủ trương, biện pháp của ta... cũng được trình bày tại đây.

Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong một ngày rưỡi.