Hội nghị tập huấn công tác pháp chế toàn quân năm 2011

QĐND Online - Ngày 7-9 tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Hội nghị tập huấn công tác pháp chế toàn quân năm 2011. Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, để đáp ứng yêu nhiệm vụ trong tình hình mới, quân đội ta cần nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế là chính, chứ không phải là coi trọng việc tăng số lượng cán bộ pháp chế. Đồng chí nhấn mạnh: “Làm tốt công tác pháp chế trong quân đội là góp phần tăng cường sức mạnh của quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh...”. Gần 150 đồng chí cán bộ pháp chế chuyên trách và cán bộ pháp chế kiêm nhiệm trong toàn quân sẽ được giới thiệu một số nội dung cơ bản: Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và giải đáp thắc mắc (nếu có); Thông tư số 28/2011/TT-BQP ngày 18-3-2011 của BQP ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 75/2011/TT-BQP ngày 23-5-2011 của Bộ Quốc phòng quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng... Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 9-9. Tin, ảnh: Tùng Lâm