Hội nghị sơ kết “Cuộc vận động 50” giai đoạn 2005-2010

Thiếu tướng Nguyễn Châu Thanh, Phó trưởng ban cuộc vận động đọc báo cáo tại hội nghị.

Trong hai ngày 6 và 7-5, tại hội trường BTL Quân khu 5, thành phố Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị sơ kết “Cuộc vận động 50” giai đoạn 2005-2010. Về dự hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động chủ trì hội nghị. Cuộc vận động “quản lý khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) do Bộ Quốc phòng phát động trong toàn quân đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân đối với công tác quản lý, khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật. Trải qua 15 năm, kể từ ngày phát động đến nay, “Cuộc vận động 50” đã thực sự đi vào đời sống của bộ đội, trở thành một nhân tố tích cực thúc đẩy phong trào thi đua quyết thắng. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của cuộc vận động trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm qua, toàn quân đã tổ chức 150 hội thi, hội thao các loại cấp ở Bộ Quốc phòng và hàng nghìn hội thi, hội thao ở các đơn vị cơ sở. Song song với đó, quán triệt chủ trương của Ban chỉ đạo “Cuộc vận động 50”, là thực hiện xây dựng đơn vị điểm, với phương châm từ “điểm” phát triển ra “diện”, từ thành công nhỏ nhân rộng thành thành công lớn. Phương châm này đã được các đơn vị trong toàn quân thực hiện một cách tích cực, hiệu quả và sáng tạo. Điều đó, giúp cho các đơn vị có sự bứt phá, tiến bộ vượt bậc, tạo ra sự thay đổi thật sự diện mạo của cơ quan, cơ sở kỹ thuật. Trong giai đoạn 2005-2010, BTL BĐBP được Ban chỉ đạo cuộc vận động biểu dương là một trong những đơn vị tiêu biểu trong khai thác vũ khí thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn. Bộ Quốc phòng xác định trong 5 năm tới, “cuộc vận động 50” cần được triển khai một cách toàn diện, chú trọng nghiên cứu đổi mới tư duy, phương pháp tiến hành làm cho cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, ngành, các đơn vị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đến mọi tổ chức, cá nhân. Gắn cuộc vận động với các phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác trong toàn quân góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vi. Viết Lam