Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024.

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/hoi-nghi-so-ket-5-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-199928.html