Hội nghị Quốc tế về khoa học thể thao

    Báo VTC News
    Gốc

    Hội nghị quốc tế về khoa học thể thao do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học Thể dục Thể thao Việt Nam tổ chức đã diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223246/Default.aspx