Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã

Ngày 17-11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã lần thứ ba. Dự hội nghị, có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Hoàng tử Anh Uy-li-am Ác-thơ Phi-líp Lu-ít, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Y.Phê-đô-tốp, cùng đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã - Ảnh 1

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Tuyên bố Luân Đôn và Kasane” đã được nêu ra tại các hội nghị quốc tế trước; xác định những vấn đề tồn tại, thách thức của việc thực hiện các hành động trong các tuyên bố, đồng thời là diễn đàn để các quốc gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra các cam kết và xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới. Hội nghị dự kiến thông qua “Tuyên bố Hà Nội” về chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã với các hành động cụ thể trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật của từng quốc gia; tăng cường thực thi pháp luật trong đấu tranh tội phạm; tập trung nỗ lực xóa bỏ thị trường buôn bán trái pháp luật thông qua xóa bỏ nguồn cung, cầu bất hợp pháp các sản phẩm động vật, thực vật hoang dã; kết hợp phát triển kinh tế gắn với sinh kế bền vững cho cộng đồng…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, là đất nước có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, đặc biệt đa dạng về hệ sinh thái, về thành phần các loại động vật, thực vật hoang dã, Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với con người. Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật, thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp. Việt Nam đã thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên từ những năm 60 của thế kỷ trước và đến nay đã có một hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn loài với diện tích hơn 2,2 triệu ha. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu làm hệ sinh thái bị suy giảm nghiêm trọng; mặt khác, vẫn còn tình trạng buôn bán trái pháp luật các loài động vật, thực vật hoang dã. Do đó, Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực này. Để bảo vệ hiệu quả các loài động vật, thực vật hoang dã, Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng quốc tế chung sức đấu tranh ngăn chặn vấn nạn buôn bán trái pháp luật, hướng tới sự phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích kinh tế, an ninh, xã hội và môi trường nói chung…

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 17 và 18-11.