Hội nghị phổ biến Luật Báo chí 2016 khu vực các tỉnh phía Nam

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, Luật Báo chí mới là hành lang pháp lý quan trọng với nhiều qui định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giao đoạn tới.

Những qui định mới đó thể hiện trong những điểm: quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đối tượng được thành lập cơ quan báo chí; liên kết trong hoạt động báo chí; quyền tác nghiệp của báo chí; quyền hạn và nghĩa vụ nhà báo; hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; cải chính và xử lý vi phạm…

Hội nghị phổ biến Luật Báo chí 2016 khu vực các tỉnh phía Nam - Ảnh 1

.

Ngoài các đối tượng thành lập cơ quan báo chí theo luật hiện hành, Luật Báo chí mới đã bổ sung một số đối tượng được thành lập tạp chí khoa học như: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.

Luật Báo chí năm 2016 được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 5/4/2016, gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Hữu Phúc