Hội nghị phổ biến các quyền dân sự, chính trị và Luật trưng cầu dân ý

Sáng nay (ngày 28/10), Sở Tư pháp Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung cơ bản của Công ước quốc tế, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật trưng cầu ý dân.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện, thị xã; Cán bộ, công chức Sở Tư pháp và đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật của các báo, đài thuộc thành phố.

Hội nghị phổ biến các quyền dân sự, chính trị và Luật trưng cầu dân ý - Ảnh 1

Tại Hội nghị, PGS. TS Đinh Ngọc Vương, giảng viên Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Nhà nước và Pháp luật đã trình bày những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và Luật trưng cầu dân ý.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật của TP Hà Nội được thực hiện theo Kế hoạch số 223/KH-UBND.

Nguyễn Công