Hội nghị mở rộng lần thứ 5 BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, chiều 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 5.

Hội nghị mở rộng lần thứ 5 BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - Ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận đánh giá kết quả công tác quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2016 của Đảng bộ Khối; cho ý kiến vào: Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, dự thảo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương”. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phát động thi đua chào mừng 10 năm thành lập Đảng bộ Khối.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Trong quý III, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cụ thể hóa bằng nghị quyết chuyên đề và các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng ủy Khối tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với một số ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã chủ động, tích cực hơn trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Các cấp ủy tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Trong Quý IV năm 2016, các cấp ủy đảng trong Khối tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4.

Các cấp ủy chủ động tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có hiệp định TPP và Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Các cấp ủy tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện tốt chương trình công tác năm 2016; tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phục vụ tốt chương trình công tác năm 2016; tham mưu giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ thực hiện thắng lợi Nghị quyết “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016”...

Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học nghị quyết trong thời gian tới, làm cho các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, từ đó vận dụng sáng tạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hương Thủy (TTXVN)