Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thành công tốt đẹp

Sau ba ngày(16 - 18/5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 18/5.

Hình ảnh bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành Phiên bế mạc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành Phiên bế mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Các đại biểu dự bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Hội nghị.

Phạm Cường

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/anh/hoi-nghi-lan-thu-9-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii-thanh-cong-tot-dep-665363.html