Hội nghị lần thứ 7 của WHO về thực hiện Công ước Khung Kiểm soát thuốc lá

Từ ngày 7 đến 12-11, Tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế Ấn Độ đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 7 các bên thực hiện Công ước Khung về Kiểm soát thuốc lá (FCTC) với sự có mặt của hơn 2.000 đại biểu đến từ 180 quốc gia thành viên và đại diện các tổ chức quốc tế, quan sát viên và truyền thông quốc tế.

Hội nghị lần thứ 7 của WHO về thực hiện Công ước Khung Kiểm soát thuốc lá - Ảnh 1

Đoàn Việt Nam do GS, TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Trong sáu ngày diễn ra, hội nghị sẽ thảo luận 38 chủ đề, đặc biệt là Báo cáo toàn cầu về tình hình thực thi FCTC; Tình hình tham gia Nghị định thư xóa bỏ hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá; Đánh giá tình hình thực thi Điều 5.3 của FCTC về chống sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá; Việc thực hiện hướng dẫn thực hiện Điều 9 và 10 của FCTC “Quy định về hàm lượng của các sản phẩm thuốc lá” và “Quy định về việc tiết lộ các thông tin về sản phẩm thuốc lá”.

Tại hội nghị, các quốc gia thành viên sẽ thảo luận một số vấn đề mới nổi như: kiểm soát và phòng ngừa các sản phẩm thuốc lá mới; cung cấp sự hỗ trợ cho các hoạt động thay thế khả thi về kinh tế bền vững; quảng cáo, khuyến mại và tài trợ thuốc lá; truyền thông về sản phẩm thuốc lá trên truyền thông giải trí.

Đáng chú ý, tại hội nghị, Việt Nam được WHO đánh giá là một trong những quốc gia tích cực và triển khai hiệu quả Công ước trong khu vực từ việc học tập những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và nỗ lực thực hiện Công ước Khung.

Năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thực hiện FCTC, Việt Nam là một trong hai nước (cùng Australia) được nhận phần thưởng của WHO cho những thành quả trong công tác kiểm soát thuốc lá.

Luật Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá đã được Quốc hội khóa 13 phê chuẩn vào ngày 18-6-2012, có hiệu lực từ ngày 1-5-2013, cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan mà Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan thường trực, đã ra đời Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá giúp xây dựng nguồn lực quan trọng, bền vững để thực hiện các mục tiêu của FCTC và Luật PCTH thuốc lá tại Việt Nam.

Theo PGS,TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ PCTH thuốc lá, trong những ngày diễn ra hội nghị, Đoàn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu những cách làm của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện toàn diện Luật PCTH thuốc lá và các chương trình can thiệp; thực hiện thành công Điều tra lần thứ hai tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành và hoạt động của Quỹ PCTH thuốc lá; việc nhân rộng mô hình thành phố không khói thuốc.

Bên lề hội nghị đoàn Việt Nam phối hợp Ban thư ký Công ước Khung tổ chức hội thảo chuyên đề về “Giải quyết nguy cơ liên quan đến bình đẳng giới trong thực thi các chiến lược về kiểm soát thuốc lá: Kinh nghiệm của Việt Nam".