Hội nghị lần thứ 10 ban chấp hành đảng bộ TKV khóa III

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    Gốc

    Sáng ngày 27/6, Đảng ủy Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Than khoáng sản VN khóa 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-nghi-lan-thu-10-ban-chap-hanh-dang-bo-tkv-khoa-iii-44196.htm