Hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

  Báo Thanh Hóa
  8 liên quanGốcThanh Hóa

  Sáng 5-11, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022.

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Các đại biểu tham dự hội nghị.

  Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, HTX, các trang trại trong và ngoài tỉnh.

  Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

  Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

  Năm 2022, sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Phần lớn sản lượng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được duy trì ở mức ổn định, một số sản phẩm năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã có 236 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 1 sản phẩm 5 sao, 51 sản phẩm 4 sao và 184 sản phẩm 3 sao. Các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được hình thành, nhân rộng, tăng cả 3 tiêu chí về số chuỗi, số sản phẩm được kiểm soát theo chuỗi và số cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn. Các phong trào, mô hình, điển hình về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được phát huy. Đồng thời, xuất hiện các mô hình mới có cách làm sáng tạo, được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Có nhiều vùng sản xuất an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn có giá trị kinh tế cao được phát huy hiệu quả, hình thành được mối liên kết giữa sản xuất - cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, tạo tiền đề cho chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững.

  Đồng chí Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh phát biểu tham luận.

  Đồng chí Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh phát biểu tham luận.

  Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng được nâng lên. Tính tự giác và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm nông sản, thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kết nối cung - cầu nông sản, thực phẩm ngày càng được thực hiện đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt thương mại điện tử được đẩy mạnh, đã có nhiều doanh nghiệp, HTX với nhiều mặt hàng lên các sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường trên không gian mạng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn.

  Đại diện Công ty CP Dịch vụ yến sào Vietnest tham luận tại hội nghị.

  Đại diện Công ty CP Dịch vụ yến sào Vietnest tham luận tại hội nghị.

  Tuy nhiên, sản xuất sản phẩm nông nghiệp còn nhỏ lẻ, trình độ hạn chế, nên khó áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến dẫn đến năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh chưa được như mong muốn. Hợp tác, liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ nông sản còn nhiều hạn chế, thiếu bền vững; chưa phát huy được vai trò đầu tàu của các doanh nghiệp trong việc xây dựng, duy trì và phát triển bền vững các liên kết chuỗi giá trị. Ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, dịch COVID-19, biến động thị trường... làm cho giá thành một số vật tư nguyên liệu đầu vào tăng, làm tăng chi phí sản xuất; thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Chi phí sản xuất áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ...), phát triển sản phẩm OCOP, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong chế biến còn cao, dẫn đến giá thành sản phẩm cao so với các nông sản thực phẩm thông thường. Số lượng các hoạt động kết nối cung - cầu nông sản thực phẩm tổ chức còn hạn chế, chưa đa dạng, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chủ trì; doanh nghiệp chưa quan tâm chú trọng đầu tư nguồn lực cho công tác kết nối cung - cầu nông sản thực phẩm.

  Đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản phát biểu tại hội nghị.

  Đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản phát biểu tại hội nghị.

  Tham luận tại hội nghị, đại diện Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, các ngành, doanh nghiệp, HTX đã chia sẻ các vấn đề đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu mở rộng thị trường các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa; vai trò của các ngành, HTX, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa an toàn, đạt chất lượng và tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại…

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu bế mạc hội nghị.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu bế mạc hội nghị.

  Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, lãnh đạo các sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Nam Định, Quảng Ninh, Quảng Trị về tham dự và phát biểu tại hội nghị. Đồng thời, cảm ơn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các tổ chức, hiệp hội ngành hàng, các siêu thị, doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, kết nối các cơ sản xuất với cơ sở tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, các địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản và một số nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP; kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu; khai thác hiệu quả cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và năm 2022.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và năm 2022.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và năm 2022.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và năm 2022.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn.

  Cũng tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, 5 đơn vị đã ký kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa chúc mừng 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và năm 2022.

  Lê Hợi

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/hoi-nghi-ket-noi-cung-cau-san-pham-nong-san-thuc-pham-an-toan-tinh-thanh-hoa-nam-2022/172082.htm