Hội nghị hướng dẫn các hoạt động nâng cao hiệu quả tại Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã và ra mắt CLB thí điểm

Ngày 15/7, tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn các hoạt động nâng cao hiệu quả tại Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã và ra mắt mô hình Câu lạc bộ (CLB).

Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, ra mắt.

Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, ra mắt.

Tham gia hội nghị, 140 đại biểu là Ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và thành viên các CLB đã được hướng dẫn hoàn thiện bộ máy tổ chức và cách thức tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao chất lượng của Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã.

Thực hiện triển khai thí điểm mô hình nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh đã lựa chọn Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu và xã Hải Xuân, TP Móng Cái là đơn vị điểm, nhằm khai thác có hiệu quả, chất lượng hoạt động của Trung tâm; đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tiết mục biểu diễn của CLB Hát then, Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu.

Mô hình CLB cũng được thành lập gồm 5 người trong Ban Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa Thể thao của xã và các thành viên thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của địa phương. Câu lạc bộ sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thể thao xã bao gồm: Tổ chức hoạt động ngày hội đọc sách, mở các lớp năng khiếu văn hóa thể thao cho thanh thiếu nhi, các cuộc liên hoan, hội thi văn nghệ, thể thao, năng khiếu nghệ thuật và hướng dẫn triển khai các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến nhân dân trên địa bàn.

Việc thí điểm nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã là cơ sở để tiếp tục phát huy công năng của các Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh; phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí của cộng đồng và đáp ứng lộ trình xây dựng nông thôn mới; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, miền trong tỉnh, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Mai Linh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/hoi-nghi-huong-dan-cac-hoat-dong-nang-cao-hieu-qua-tai-trung-tam-van-hoa-the-thao-cap-xa-va-ra-mat-c-3195860.html