Hội nghị - Hội thảo

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND- Ngày 9-10, tại Hà Nội, hơn 30 tổ chức quốc tế cùng đại diện các bộ, cơ quan hữu quan ở trung ương và Hà Nội đã tham dự Hội nghị Các nhà tài trợ về ứng phó biến đổi khí hậu, dưới sự đồng chủ trì của đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng của Chính phủ cho các nhà tài trợ về ứng phó biến đổi khí hậu; cơ chế hỗ trợ như hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ ngân sách chung, hỗ trợ dựa vào chính sách...; điều phối nguồn vốn ODA; cơ cấu tổ chức quản lý và thực hiện các nguồn hỗ trợ. Các nhà tài trợ cũng cho rằng: Việt Nam là nước "đặc biệt dễ bị tổn thương trước các ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu". Vì vậy, mặc dù sẽ sớm trở thành nước có thu nhập trung bình, Việt Nam vẫn đủ điều kiện để nhận được một phần lớn của nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA "mới và bổ sung", dưới dạng trợ cấp và khoản vay lãi suất thấp như trong quy định của Công ước khung của LHQ về Biến đổi khí hậu (UNFCCC), dành cho cả các biện pháp thích ứng và giảm phát thải khí nhà kính. Các đại biểu cũng kiến nghị các vấn đề như về điều phối, đối thoại chính sách; xây dựng cơ chế tài chính một cách công khai minh bạch để nguồn vốn tài trợ cho các dự án lĩnh vực này được sử dụng có hiệu quả... * Trong hai ngày 9 và 10-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, tổ chức Hội nghị xây dựng chương trình hành động quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN). Báo cáo của Bộ Y tế cho biết, cùng với các bệnh truyền nhiễm gây dịch, những năm gần đây các BKLN ở nước ta có chiều hướng tăng cao. Mô hình lồng ghép phòng, chống BKLN dựa vào cộng đồng được thực hiện ở các địa phương thuộc bảy vùng sinh thái khác nhau đang từng bước được tổng kết và nhân rộng. Ngành y tế cũng đề ra chương trình hành động quốc gia phòng, chống BKLN năm 2010 và các năm tiếp theo, với các trọng tâm chính: phát triển mạng lưới phòng, chống BKLN, tăng cường giám sát và truyền thông giáo dục sức khỏe đến vùng sâu, vùng xa các BKLN, nâng cao năng lực phòng, chống BKLN và các yếu tố nguy cơ, nhất là đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=158832&sub=130&top=37