Hội nghị - Hội thảo

Tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa tổ chức hội nghị "Việc sử dụng A-mi-ăng trắng tại Việt Nam và thế giới". Các đại biểu đã nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về việc sử dụng, sản xuất a-mi-ăng trắng.

Hội nghị - Hội thảo - Ảnh 1

Theo thống kê của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hiện trên thế giới có 57 quốc gia cấm, 147 quốc gia và vùng lãnh thổ cho phép sử dụng các loại sợi a-mi-ăng trắng. Tại Việt Nam, sản phẩm chứa sợi a-mi-ăng trắng đã được sử dụng hơn 100 năm, đến nay đã có 39 cơ sở, với 52 dây chuyền, tổng công suất thiết kế 104 triệu m2/năm. Từ năm 2002, một số nhà máy thử nghiệm công nghệ không a-mi-ăng, tuy nhiên sản phẩm có tuổi thọ, hiệu quả sử dụng thấp hơn, giá thành cao hơn. Qua kiểm tra thực tế của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, phần lớn các cơ sở sử dụng công nghệ cũ, dù có cải tiến và từng bước chuyển đổi nhưng chưa hoàn toàn bảo đảm; công nghệ, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh lao động tốt chủ yếu tập trung trong các cơ sở có quy mô, đầu tư lớn.