Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới năm 2024

Sáng 24/4, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị tổ chức trực tiếp và truyền hình trực tuyến tới các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Đây là những văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ đời sống xã hội của cán bộ, công chức và Nhân dân; liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do vậy đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sau hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các luật, nghị định này bằng hình thức phù hợp đến đông đảo cán bộ và người dân biết, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trích phát biểu của đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu là báo cáo viên tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu hình thức triển khai phù hợp tại cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; tham mưu đăng tải toàn văn các văn bản pháp luật trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi tổ chức, cá nhân tiện theo dõi, tìm hiểu khi có nhu cầu...

Đại biểu tham dự tại Hội trường tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Căn cước năm 2023; Luật Tài nguyên nước năm 2023; Luật Đất đai năm 2024; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật Nhà ở năm 2023; Luật Viễn thông năm 2023; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023; Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 28/3/2024 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

Việt Bắc

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/hoi-nghi-gioi-thieu-van-ban-phap-luat-moi-nam-2024-post63012.html