'Hội nghị Diên Hồng' Thủ tướng với doanh nghiệp

Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017. Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017 với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp.

Dẫn lại lời của một số nhà tư sản dân tộc, chí sĩ, Thủ tướng cho rằng những bài học, hoài bão của tiền nhân sẽ là cảm hứng cho đội ngũ DN hiện nay khởi nghiệp và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh giải pháp Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế tạo điều kiện cho DN phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng đối thoại là cách tốt nhất giải quyết bức xúc cho DN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tổng hợp công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN.

Trước khi bắt đầu các hoạt động chính của Hội nghị, Thủ tướng đã gặp gỡ nhiều đại diện doanh nghiệp, các doanh nhân trong nước và nước ngoài.

Với chủ đề Đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội nghị thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thực sự là động lực phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các doanh nhân tham dự Hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các doanh nhân tham dự Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Thủ tướng gặp gỡ các doanh nhân tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn BRG góp ý sớm có văn bản cụ thể hóa chủ trương không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Công ty CP chuỗi thực phẩm TH đề xuất một số vấn đề liên quan tới quy chuẩn, tiêu chuẩn về ATTP.

Ông Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam kiến nghị một số giải pháp kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Đệ, Chủ tịch Hiệp hội các bệnh viện tư nhân Việt Nam đưa ra nhiều kiến nghị thẳng thắn tại Hội nghị.

Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam Phạm Hồng Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục kiên định con đường cải cách để Việt Nam sớm trở thành con hổ mới của châu Á.

Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân tham luận về chủ đề các chi phí của doanh nghiệp.

Chủ tịch EuroCham Jens Ruebbert kiến nghị các giải pháp để tạo làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam.