Hội nghị đại biểu Người lao động EVN Hà Nội năm 2016

Ngày 12/10/2016, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2016.

Hội nghị đại biểu Người lao động EVN Hà Nội năm 2016 - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVN Hà Nội nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2014 – 2015 dưới sự lãnh đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV Tổng công ty đã đảm bảo cung ứng đủ điện, an toàn liên tục, ổn định phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn Thủ đô và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và nâng cao đời sống CBCNV.

Trong 2 năm qua, Tổng công ty đã triển khai một khối lượng lớn các nhiệm vụ kế hoạch do Thành ủy, UBND TP và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao như: Tập trung thực hiện công tác “Tối ưu hóa chi phí” bao gồm các chỉ tiêu, nhiệm vụ tăng doanh thu SXKD điện, giảm chi phí SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; hoàn thiện và nâng cao năng lực hoạt động của các công ty Điện lực trực thuộc; thực hiện phương án tái cơ cấu Tổng công ty. Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Trong năm 2015, sản lượng điện thương phẩm đạt 14,136 tỷ kWh, tăng 12,54% so với năm 2014 và tăng 2,07% so với kế hoạch được giao; Số lượng khách hàng lũy kế đến năm 2015: 2.200.922 tăng 3,34% so với năm 2014.

Hội nghị đại biểu Người lao động EVN Hà Nội năm 2016 - Ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc EVN Hà Nội và đồng chí Phùng Lê Dũng – Chủ tịch Công đoàn cùng ký kết thỏa ước lao động tập thể

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đánh giá cao và ghi nhận sự nghiêm túc, trách nhiệm của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đối với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống cho CBCNV trong thời gian qua.

Là một đơn vị trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của cả nước, tập thể CBCNV Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết các đơn vị để người lao động đoàn kết, gắn kết với tập thể, doanh nghiệp, bên cạnh đó chú trọng công tác an toàn cho người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Dự thảo Thỏa ước lao động tập thể và hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã được đưa ra. Đồng thời hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2018 và Ban đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Đỗ Đạt