Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Hội nghị Cục trưởng Tác chiến quân đội các nước ASEAN lần thứ 10

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Cục trưởng Tác chiến quân đội các...