Hội nghị cấp cao an ninh châu Á diễn ra tại Xinhgapo

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 30/5, tại Xinhgapo đã khai mạc Hội nghị cấp cao an ninh châu Á lần thứ 7 với sự tham dự của các quan chức quốc phòng, an ninh và chuyên gia từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251991/Default.aspx