Hội nghị các thành phố lịch sử thế giới lần thứ 13

(SGGP). – Sáng 16-4, tại TP Huế diễn ra lễ khai mạc Hội nghị các TP lịch sử thế giới lần thứ 13 với chủ đề “Xác định các thách thức phổ quát của di sản và các giải pháp”, với các hoạt động: Diễn đàn thanh niên và hội nghị bàn tròn dành cho các chuyên gia, lãnh đạo chính quyền các TP; thảo luận về nhận thức và hành động của giới trẻ trong việc phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống; chính sách và kế hoạch hành động về di sản nhằm quản lý tốt hơn...

Việt Nam có TP Hà Nội và TP Huế là thành viên chính thức của tổ chức này từ năm 2006.

V.THẮNG