Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO bàn về việc tăng thêm quân ở Afghanistan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo các nguồn tin nước ngoài, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng 26 nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại Hà Lan.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108066&sub=82&top=45