Hội nghị Bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN ký ba văn kiện hợp tác

Sau năm ngày làm việc, từ ngày 8 đến 12-10, tại Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức thành công ba hội nghị quan trọng cấp bộ trưởng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp: Hội nghị Bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 18 và Hội nghị bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) lần thứ 6 với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu.

Các hội nghị đã thảo luận và thông qua 23 tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và nhất trí ký ba văn kiện hợp tác gồm: Nghị định thư sửa đổi Thỏa thuận Quỹ dự trữ lúa gạo khẩn cấp ASEAN+3; Biên bản ghi nhớ giữa ASEAN và Trung Quốc về hợp tác nông nghiệp và thực phẩm; Biên bản ghi nhớ giữa ASEAN và FAO về tăng cường hợp tác trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được bầu là Chủ tịch hội nghị bộ trưởng nông, lâm nghiệp ASEAN và sẽ giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ AMAF, AMAF+3 từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2019.

PV