Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 41 và các Hội nghị tham vấn liên quan

    Báo Công Thương
    Gốc

    Mới đây, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 41 và các Hội nghị tham vấn liên quan giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với các Bộ trưởng Kinh tế các nước đối tác đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan.

    CôngThương - Đây là Hội nghị chính thức thường niên của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN nhằm đánh giá một cách toàn diện các kết quả hợp tác của ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hoạt động trên. Đánh giá kết quả nhập kinh tế nội khối, mặc dù các nước ASEAN đều gặp phải những khó khăn chung do sự suy thoái của kinh tế toàn cầu nhưng ASEAN vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực. Thương mại nội khối tăng 14%, từ 401,9 tỷ USD trong năm 2007 lên 458,1 tỷ USD trong năm 2008 (bằng mức tăng năm 2007). Tỷ lệ thương mại nội khối trong tổng thương mại của ASEAN cũng tăng truởng từ 25% lên 26,8% trong cùng kỳ. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, ASEAN vẫn duy trì ở mức 60,2 tỷ USD trong năm 2008. Đặc biệt, FDI nội khối tăng 18,4% và đạt 11,1 tỷ USD. Năm 2009, ASEAN đã có bước đi căn bản trong việc củng cổ hành lang pháp lý nhằm thực hiện mục tiêu thiết lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Hàng loạt các hiệp định quan trọng như Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA), Nghị định thư về gói cam kết thứ 7 thuộc Hiệp định khung về thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS) và nhiều thỏa thuận về hài hòa hóa về tiêu chuẩn, chất lượng lần lượt được ký kết, thay thế cho các hiệp định cũ trước đây đã và đang phát huy hiệu quả. Về mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào 2015, ASEAN tập trung nỗ lực để thực hiện đầy đủ và đúng hạn các biện pháp nêu trong Kế hoạch tổng thể thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN. Các hoạt động hợp tác nội khối của ASEAN được thể chế hóa mạnh mẽ theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch và đưa các hợp tác của ASEAN gần gũi hơn với cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Năm 2009 cũng là năm đầu tiên ASEAN triển khai xây dựng Biểu đánh giá thực hiện AEC với mục đích giám sát chặt chẽ cam kết của mỗi thành viên trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể thực hiện AEC. Về hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoài khối, các Bộ trưởng kinh tế ASEAN và đối tác đã có nhiều phiên tham vấn nhằm đánh giá việc triển khai các hiệp định thương mại tự do khu vực giữa ASEAN và các đối tác, cũng như thảo luận hướng hợp tác chiến lược giữa các bên, nhất là sau khi ASEAN hoàn tất việc thiết lập các khu vực thương mại tự do song phương với những đối tác chủ chốt trong khu vực. Nhân dịp này, ASEAN đã ký kết Hiệp định Đầu tư ASEAN - Trung Quốc và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ. Đây là cột mốc rất đáng lưu ý bởi với các hiệp định này ASEAN chính thức hoàn tất thiết lập chuỗi các thỏa thuận khu vực thương mại tự do song phương với 6 nước đối tác trong khu vực Đông Á bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và Niu-di-lân. Việc ký kết các Hiệp định này một lần nữa đã khẳng định quyết tâm của các bên trong việc tăng cường hợp tác, duy trì môi trường kinh doanh khu vực có tính mở cao nhằm đối phó tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Kim ngạch thương mại giữa ASEAN và ba nước Đông Á là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng tăng 17,1%, từ mức 192,5 tỷ USD năm 2007 lên 225,4 tỷ USD năm 2008. Ngoài ra, trong nỗ lực tăng cường hợp tác với ASEAN, hỗ trợ các bên vượt qua khủng hoảng, Trung Quốc khẳng định đã sẵn sàng thiết lập Quỹ hợp tác đầu tư ASEAN – Trung Quốc với mức vốn khoảng 10 tỷ Đô la Mỹ được sử dụng cho các khoản cho vay đầu tư dự phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước ASEAN và Trung Quốc. Trung Quốc cũng cam kết khoản tín dụng ưu đãi lên tới 15 tỷ USD để cung cấp các khoản tín dụng lãi suất thấp cho ASEAN nhằm giúp phát triển cơ chế thương mại, cải thiện hệ thống giao thông vận tải và viễn thông, phát triển cơ sở hạ tầng. Công Thương

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/chuyen-dong-cong-thuong/hoi-nghi-bo-truong-kinh-te-asean-lan-thu-41-va-cac-hoi-nghi-tham-van-lien-quan/32/0/19921.star