Hội nghị báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 24/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, các thông tin trên báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời, đạt hiệu quả trong tuyên truyền về những vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước góp phần tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, công tác báo chí còn một số tồn tại, hạn chế. Một số Sở thông tin & truyền thông chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, e dè, né tránh trong xử lý vi phạm hoạt động báo chí trên địa bàn. Vai trò của Hội Nhà báo các cấp còn hạn chế, chưa thực sự chủ động trong việc xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ, đó là: Quán triệt tốt Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Rà soát, đánh giá làm tốt hơn công tác quy hoạch, quản lý báo chí, xuất bản, gắn với tổng thể sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết thực hiện sắp xếp bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần quan tâm đến nguồn lực con người báo chí; nguồn lực đầu tư ứng dụng công nghệ và nguồn lực tài chính ngân sách.

Tại hội nghị công tác báo chí toàn quốc tổng kết năm 2022, Truyền hình Quốc hội Việt Nam & 31 tập thể khác đã được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thực hiện : Phạm Quyền Tăng Sắc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hoi-nghi-bao-chi-toan-quoc-trien-khai-nhiem-vu-nam-2023