Hội nghị báo cáo viên thành phố

Ngày 30-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 11-2016.

Tại hội nghị, chỉ đạo những trọng tâm tuyên truyền trong tháng 12-2016, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố, báo cáo viên các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) và các ngày kỷ niệm trong tháng như: Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12-1972), Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12)…

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị, trong tháng 12, tiếp tục tập trung tuyên truyền về các vấn đề lớn của Thủ đô, đất nước như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác đối ngoại, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế...

* Cùng ngày, tiếp tục tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến tới sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền về Ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 cho sinh viên của trường.

Hiền Lương