Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam, các đảng ủy trực thuộc T.Ư

Ngày 11-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh phía nam, các đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe một số chuyên đề: Hình thức và những nội dung cần thiết trong các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng mà Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI xin ý kiến góp ý của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến góp ý của nhân dân; nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hội nghị cũng đã quán triệt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế, bổ sung, sửa đổi năm 2014, nhiệm vụ, giải pháp để đưa Luật Bảo hiểm y tế vào cuộc sống; điểm mới của việc tổ chức kỳ thi quốc gia tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015; một số khó khăn của ngành giáo dục và đào tạo trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo,...

Ban Tuyên giáo T.Ư cũng đã thông báo định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

PV