Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới

Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới (WPC) đã khai mạc tại Hà Nội ngày 19/11 với sự tham dự của gần 50 nhà hoạt động vì hòa bình, học giả trong 22 đoàn đại biểu các tổ chức, hội đồng hòa bình các nước trên thế giới.