Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi trường Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu năm 2022

  Báo Công Thương
  3 liên quanGốc

  Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị 'An toàn – Sức khỏe – Môi trường' năm 2022.

  Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã tổ chức Hội nghị “An toàn – Sức khỏe – Môi trường” năm 2022 nhằm đánh giá những mặt làm được cũng như nhìn nhận những tồn tại và vướng mắc, từ đó có những cải tiến về công tác quản lý an ninh, an toàn, sức khỏe, môi trường trong thời gian tới.

  Văn hóa KVT thể hiện rõ nét trong ý thức tham gia và hình thức tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường 2022

  Văn hóa KVT thể hiện rõ nét trong ý thức tham gia và hình thức tổ chức Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường 2022

  Dưới sự chủ trì của ông Trần Nhật Huy - Giám đốc công ty, hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác an toàn 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

  Là đơn vị được Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) giao nhiệm vụ quản lý, vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả các công trình khí; sản xuất và chế biến các sản phẩm khí với đặc thù của ngành luôn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao nên trong quá trình vận hành sản xuất, KVT luôn đặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các nhiệm vụ trọng tâm của công ty.

  Các ý kiến đóng góp, tham luận chủ đề làm nội dung Hội nghị thêm phong phú và thiết thực

  Các ý kiến đóng góp, tham luận chủ đề làm nội dung Hội nghị thêm phong phú và thiết thực

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, KVT tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong công tác an toàn - sức khỏe - môi trường. An toàn, an ninh trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa luôn được đảm bảo, cung cấp khí, xuất nhập hàng hóa ổn định liên tục; Kiểm soát tốt công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, công tác an toàn đối với các nhà thầu, xe bồn, tàu; Đảm bảo an toàn trong quá trình TA tại các kho cảng; Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn - sức khỏe - môi trường, phòng cháy chữa cháy, ứng cứu khẩn cấp. Độ tin cậy của hệ thống chế biến khí và thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất sản phẩm lỏng tại GPP đều đạt 100%. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, KVT không để xảy ra tai nạn lao động. Đây là năm thứ 23 liên tục KVT không có tai nạn lao động.

  KVT cũng chủ động và tích cực phối hợp với các bên để triển khai các khâu liên quan đến các dự án của TCT như: Dự án kho LNG 1 MMTPA Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG lên 3 MMTPA; Trạm nạp xe bồn LNG Thị Vải; Thu gom, xử lý và chế biến khí, condensate STT-2B.

  Ông Trần Nhật Huy - Giám đốc KVT nhấn mạnh nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác an toàn - sức khỏe - môi trường của toàn thể lãnh đạo và người lao động KVT

  Ông Trần Nhật Huy - Giám đốc KVT nhấn mạnh nỗ lực hoàn thành xuất sắc công tác an toàn - sức khỏe - môi trường của toàn thể lãnh đạo và người lao động KVT

  Với những diễn biến mới của tình hình dịch Covid -19, KVT đã kịp thời quy định linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch theo tình hình thực tế, tuân thủ theo quy định của địa phương và Tổng công ty. Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã tổ chức 03 đợt khám sức khỏe hậu Covid cho cán bộ công nhân viên có nhu cầu.

  Việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác an toàn - sức khỏe - môi trường luôn được KVT quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, KVT đã rà soát, xây dựng, cập nhật 21 quy trình theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tế và tích hợp hệ thống an toàn công nghệ; Ghi nhận 19 sáng kiến, cải tiến đã được đăng ký trên hệ thống quản lý hoạt động sáng tiến cải tiến; Ứng dụng các công cụ tin học để mềm hóa các tác nghiệp, sổ sách… Hệ thống quản lý AT-CL-MT tiếp tục duy trì hiệu lực và áp dụng bộ KPIs vào đo lường, đánh giá hiệu quả các quá trình.

  Văn hóa an toàn được áp dụng và triển khai có hiệu quả nên nhận thức an toàn của cán bộ công nhân viên có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua chương trình STOP, các cuộc họp, hội thảo về an toàn, góp phần làm cho công tác quản lý an toàn càng chặt chẽ. Tổng số thẻ STOP trong 6 tháng đầu năm 2022 là 3.873 thẻ (tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021).

  Thể hiện quyết tâm đảm bảo nhiệm vụ với 3 khía cạnh: Con người - Văn hóa An toàn - Hệ thống quản lý

  Thể hiện quyết tâm đảm bảo nhiệm vụ với 3 khía cạnh: Con người - Văn hóa An toàn - Hệ thống quản lý

  Trong 6 tháng cuối năm, KVT nhận định một số thách thức với công tác an toàn như: Công ty sẽ phối hợp chạy thử, tiếp nhận dự án Kho chứa LNG 1 MMTPA, đây là dự án với công nghệ, vận hành mới và nhiều thủ tục pháp lý cần hoàn thành nên sẽ là một thử thách cũng như cơ hội với công ty. Số lượng nhân sự nhà thầu nhiều nên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, biến chủng mới của dịch Covid – 19 có thể tác động nhất định đến nhân sự sản xuất vận hành…

  Trước những thách thức đó, KVT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an toàn - sức khỏe - môi trường những tháng cuối năm là: Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, nâng cấp, cải hoán và duy trì vận hành liên tục các công trình khí; Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, đảm bảo an toàn, chất lượng cho công tác bảo dưỡng sửa chữa dừng khí tại GPP Dinh Cố năm 2022. Đặc biệt, KVT sẽ tập trung mọi nguồn lực cho công tác phối hợp chạy thử, tiếp nhận vận hành dự án kho LNG Thị Vải 1 triệu tấn đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; Hoàn thiện và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý an toàn công nghệ (PSM); Tiếp tục triển khai Văn hóa an toàn với 4 giá trị cốt lõi “Cam kết - Tuân thủ - Trung thực - Học tập”, từ cấp lãnh đạo đến cán bộ quản lý, toàn thể cán bộ công nhân viên, nhà thầu làm việc tại KVT. Công ty cũng triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ và khắc phục các tồn tại, nhằm làm tốt hơn nữa công tác an ninh, an toàn, điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

  Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được theo dõi phần trình bày 3 tham luận tới từ các bộ phận với các chủ đề: Văn hóa an toàn KVT, các kết quả đạt được, tồn tại và giải pháp trong thời gian tới; Nhận diện mối nguy và biện pháp kiểm soát an toàn trong vận hành chạy thử dự án LNG Thị Vải; Tích hợp hệ thống an toàn công nghệ và hệ thống quản lý An toàn - Chất lượng – Môi trường.

  Thông qua Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về những vướng mắc và đưa ra những giải pháp khắc phục nhằm tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn - sức khỏe - môi trường, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững của KVT nói riêng và Tổng công ty Khí Việt Nam nói chung.

  Kết luận Hội nghị, ông Trần Nhật Huy - Giám đốc KVT đánh giá cao công tác an toàn trong thời gian qua và nhấn mạnh an toàn vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong thời gian tới, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, khi công ty thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là công tác tiếp nhận, chạy thử dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn Thị Vải với nhiều rủi ro tiềm ẩn, cần tăng cường công tác an toàn và huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thành. Ngoài ra, Giám đốc KVT nhấn mạnh các bộ phận về việc quán triệt tinh thần của Hội nghị tới từng cán bộ công nhân viên và cần đưa vấn đề an toàn đi vào thực chất với 3 khía cạnh: Con người - Văn hóa an toàn - Hệ thống quản lý.

  PV Gas

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/hoi-nghi-an-toan-suc-khoe-moi-truong-cong-ty-che-bien-khi-vung-tau-nam-2022-183106.html