Hội ND tỉnh Quảng Ninh: Hỗ trợ hiệu quả cho hội viên làm OCOP

Đằng sau sự thành công của OCOP - chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm của Quảng Ninh có đóng góp lặng thầm của Hội ND với vai trò là tổ chức đại diện cho nông dân trực tiếp tham gia sản xuất các sản phẩm.

Ngay khi bắt tay vào triển khai từ năm 2013, OCOP được xem là chương trình mới, nên gặp không ít khó khăn, thách thức. Hội đã bám sát kế hoạch của Ban Điều hành OCOP tỉnh trong từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch cụ thể; tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, hội thảo cho cán bộ, hội viên nòng cốt, trong đó tập trung vào mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP; chính sách mới trong chuyển đổi mô hình HTX, vùng sản xuất tập trung; lợi ích của việc liên kết, xây dựng thương hiệu; kỹ năng phân tích thị trường, tiêu thụ sản phẩm… Qua đó, Hội góp phần từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ hội, hội viên, ND, giúp ND tích cực tham gia.

Người dân tới mua sắm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017. Ảnh: B.Q.N

Ông Nguyễn Văn Đường- Phó Chủ tịch Hội ND Quảng Ninh, nhận định, với vai trò là tổ chức đại diện cho đối tượng hộ ND trực tiếp tham gia sản xuất ra sản phẩm OCOP, Hội ND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Hội đã đặc biệt quan tâm hỗ trợ ND dân trong chuyển giao tiến bộ KHKT áp dụng vào sản xuất. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành nông nghiệp, khoa học và Công nghệ…, các doanh nghiệp tổ chức phổ biến, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KHKT mới, hiệu quả cho ND trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, chế biến nông sản, kỹ thuật vận hành các loại máy nông nghiệp...

Hội ND xác định cần phát huy những ưu thế của địa phương, tập trung vào sản xuất các sản phẩm thế mạnh. Cùng với cho vay Quỹ HTND, Hội ND tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Ninh và 19 ngân hàng thương mại trên địa bàn tổ chức thành công hội nghị kết nối ngân hàng - nhà nông với hàng trăm chủ trang trại và hộ ND.

Ngoài ra, các cấp Hội tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng thương hiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản. Hàng loạt thương hiệu đã được các cơ sở Hội phối hợp xây dựng thành công, như: Vải chín sớm Phương Nam (Uông Bí); nếp cái hoa vàng và na dai (Đông Triều); mía tím Quảng Ninh; tôm chân trắng Móng Cái; rau an toàn và trứng gà Tân An (Quảng Yên); gà, mật ong Tiên Yên, rượu mơ Yên Tử; nhựa thông Quảng Ninh;... Chương OCOP của Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ khuyến khích nhân rộng ra toàn quốc.

Nguyễn Quý