Hội Mỹ thuật TPHCM: Sẽ có “Giải thưởng Mỹ thuật trẻ”

    Gốc

    (CAO) - Tại hội thảo do Hội Mỹ thuật TP.HCM tổ chức, các HS đã đề nghị: CLB Họa sĩ trẻ cần phải hoạt động đa dạng, đóng góp nhiều hơn nữa cho mỹ thuật và xã hội. Các ác họa sĩ đã thống nhất ý kiến thành lập Giải...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2007/09/mlnews.2007-09-18.4683754110