Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh: Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Sáng 19-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vạn Ninh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện đảm bảo đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào phụ nữ đã đề ra. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Vạn Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hội đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực như: Tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, cầu dân sinh; vận động xây dựng 12 nhà “Mái ấm tình thương”; trao hỗ trợ 12 phương tiện sinh kế. Đồng thời, duy trì hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức như: Tiết kiệm góp vốn xoay vòng; ủy thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 242 tỷ đồng, giúp 6.688 lượt phụ nữ có điều kiện vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, hội còn duy trì hoạt động của 43 mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm về 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.

Hội nghị đã thảo luận và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội nửa nhiệm kỳ còn lại. Dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội qua nửa nhiệm kỳ 2021 - 2026 được khen thưởng.

H. DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202406/hoi-lien-hiep-phu-nu-huyen-van-ninh-so-ket-giua-nhiem-ky-0b112bb/