Hội LHPN xã Văn Xá ra mắt mô hình '1 +1' và mô hình '3 có, 3 biết'

Hội LHPN xã Văn Xá (Kim Bảng) vừa ra mắt mô hình '1+1' và mô hình '3 có, 3 biết'.

Các đại biểu dự hội nghị ra mắt mô hình.

Các đại biểu dự hội nghị ra mắt mô hình.

Mô hình"1+1" hoạt động với phương thức 1 chi hội xếp loại tốp đầu giúp đỡ 1 chi hội xếp loại tốp cuối; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia vào tổ chức hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng 1 Chi hội trưởng/tổ trưởng; 1 hội viên có điều kiện hỗ trợ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn… 3 có là: Có hội viên nòng cốt tiên phong đi đầu, có hoạt động hàng tháng thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, có nguồn lực để tổ chức hội hoạt động; 3biết là: Biết mặt và thông tin về hội viên, biết hoàn cảnh hội viên, biết nhu cầu hội viên phụ nữ để giúp đỡ. Các mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tự nguyện của các hội viên; dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý trực tiếp của Hội LHPN xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã thành lập mô hình.

Lãnh đạo Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN xã thành lập mô hình.

Việc ra mắt các mô hình nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở hội, tạo điều kiện để cán bộ chi, tổ phụ nữ học hỏi lẫn nhau; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Ngay sau khi ra mắt, Hội LHPN xã Văn Xá đã phối hợp với Công an huyện tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyên truyền phòng chống mua bán người và các nội dung liên quan đến công tác hội, như: Nội dung 8 tiêu chí Cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không 3 sạch"…

Xuân Tuân

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/doan-hoi/hoi-lhpn-xa-van-xa-ra-mat-mo-hinh-1-1-vaamo-hinh-3-co-3-biet-125304.html