Hồi hộp với "Thám tử tư"...

Từ 18 giờ chủ nhật 20.1, trên HTV9 TPHCM, bộ phim "Thám tử tư" (ảnh) (33 tậpx45 phút) sẽ được phát sóng. Đây là bộ phim đầu tiên về công ty... thám tử tư đầu tiên của nước ta.