Hồi hộp chờ biên độ mới

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - TTCK cả hai sàn đã có thêm một phiên cuối tuần tăng gần hết biên độ, đánh dấu mức tăng tuyệt đối của cả 5 phiên giao dịch trong tuần với kịch bản y hệt nhau được lặp lại: phần lớn các chứng khoán đều tăng gần như kịch trần...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=51350