Hối hả dọn hàng trước ngày đóng cửa chợ Bình Tây

Bắt đầu từ ngày 10-11, các tiểu thương chợ Bình Tây (quận 6, TP.HCM) hối hả dọn hàng vào khu chợ tạm để chợ được nâng cấp, sửa chữa.