Hội đồng nhân dân các tỉnh họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt

( – Ngày 20/6, Hội đồng nhân dân các tỉnh Bình Định, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, đã tổ chức họp phiên thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

* Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bình Định đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Võ Vinh Quang, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2006 - 2010 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Võ Đình Thứ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định được bầu giữ chức Thường trực HĐND tỉnh Bình Định. HĐND tỉnh Bình Định cũng đã bầu đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Mai Thanh Thắng và đồng chí Trần Thị Thu Hà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. * HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh. Kết quả, đồng chí Mai Khương, sinh năm 1957, dân tộc Khmer, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VII được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII; đồng chí Lê Thanh Hải, sinh năm 1956, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND khóa VII được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Tám, Ủy viên Thường trực HĐND khóa VII tiếp tục được bầu Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII. HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khóa VII, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khóa VIII. Các đồng chí: Trần Thành Nghiệp; Quách Việt Tùng; Lê Thành Trí đều là Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. * HĐND tỉnh Tây Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thống nhất bầu đồng chí Võ Hùng Việt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND khóa VII tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Nguyễn Văn Bênh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Huỳnh Văn Quang, Nguyễn Mạnh Tiến và Nguyễn Thảo được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. * HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa VIII ,nhiệm kỳ 2011-2016 đã nhất trí bầu đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VII giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng đã bầu các đồng chí: Vũ Văn Họa; Lê Thị Ái Nam là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khóa VII; Lê Thanh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Chiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Du lịch giữ chức Phó Chủ tịch UBND tinh Bạc Liêu khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016./.