Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ tư

T.Thủy - M.Hằng

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-4, Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ tư dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây cũng là Phiên họp đầu tiên của Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi được kiện toàn. Tại phiên họp này, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia mới được kiện toàn sau Kỳ họp thứ 11.

Việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia xuất phát từ kết quả của việc kiện toàn nhân sự của Hội đồng tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIII. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã dành thời gian xem xét báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử. Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 12-4-2016 cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ. Phát biểu ý kiến tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý các thành viên Hội đồng chú trọng công tác kiểm tra giám sát theo kế hoạch phân công, kết hợp hoạt động chỉ đạo ngành với công tác kiểm tra để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại các địa phương; nhấn mạnh, thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử cũng như đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân, để Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân tộc.

* Để hỗ trợ các nữ ứng cử viên (UCV) trong vận động bầu cử, trong các ngày 12, 13-4-2016, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn cho 134 nữ UCV đại biểu HĐND cấp phường, nhiệm kỳ 2016-2021. Các nữ UCV cũng được nghe giới thiệu tóm tắt về Quốc hội, HĐND và tình hình phụ nữ tham chính tại Việt Nam, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội... nhằm giúp các nữ UCV tự tin khẳng định năng lực khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp phường.