Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình Mali dưới sự chủ trì của Việt Nam

Ngày 15/1/2020, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp của HĐBA để nghe Báo cáo của Tổng Thư ký LHQ về tình hình chính trị, an ninh của Mali, hoạt động của Phái bộ LHQ nhằm ổn định tình hình Mali (MINUSMA) và thảo luận về Kế hoạch hoạt động của MINUSMA trong thời gian tới.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/hoi-dong-bao-an-thao-luan-tinh-hinh-mali-duoi-su-chu-tri-cua-viet-nam