"Hội độc thân" vui vẻ...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trước đây, cứ đến valentine, 8/3 hay ngày lễ gì đó, tớ lại buồn ơi là buồn. Nhìn người ta “có đôi, có cặp” chở nhau đi chơi, mình thì cứ ở trong nhà ôm gối xem ti vi, thử hỏi không “chạnh lòng” sao được?

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=56846