Hỏi đáp COVID-19: Nghị quyết 128 phân loại 4 cấp độ dịch ra sao?

  102 liên quanGốc

  Nghị quyết 128 đã đưa đất nước chuyển sang trạng thái mới theo hướng thích ứng, linh hoạt với COVID-19, chia làm 4 cấp độ dịch với các màu tương ứng từ thấp đến cao là xanh, vàng, cam, đỏ.

  Hỏi: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP, quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19." Vậy Nghị quyết 128 phân loại 4 cấp độ dịch như thế nào?

  Trả lời: Quy định cũng hướng dẫn về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch với 4 cấp là: cấp 1 là nguy cơ thấp, hay bình thường mới, tương ứng với màu xanh; cấp 2 là nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng; cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Các cấp độ này được đánh giá từ quy mô cấp xã.

  (Vietnam+)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hoi-dap-covid19-nghi-quyet-128-phan-loai-4-cap-do-dich-ra-sao/746660.vnp