Hội đàm Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy,Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam do ông Vilayvong Bouddakham,Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Tại Hội đàm, ông Trần Văn Túy và ông Vilayvong Bouddakham chúc tình hữu nghị giữa hai nước và mối quan hệ truyền thống hợp tác giữa hai Hội hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Hai bên cho rằng, Hội đàm lần này góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Quan hệ Việt Nam - Lào đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có, thủy chung, trong sáng và là tài sản vô giá của hai dân tộc, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào làm Trưởng đoàn.

do ông Vilayvong Bouddakham (Vị-Lay-Vông Bụt-Đa-Khăm), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

do ông Vilayvong Bouddakham (Vị-Lay-Vông Bụt-Đa-Khăm), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam, làm Trưởng đoàn.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, về hoạt động hữu nghị giữa nhân dân hai nước trong thời gian gần đây.

Để kỷ niệm những sự kiện trọng đại trong năm 2017 như: 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2017), hai bên nhất trí thời gian tới cần tiếp tục chú trọng và tích cực tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục trong quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân dưới nhiều hình thức và các tài liệu tuyên truyền.

Bên cạnh đó, hai Hội thống nhất phối hợp tổ chức Liên hoan Hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ IV năm 2017 tại Lào với sự tham gia của 55 đại biểu Việt Nam; phối hợp xuất bản Đặc san về quan hệ hai nước nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống về quan hệ Việt Nam - Lào, các hoạt động hữu nghị nhân dân hai nước, dự kiến phát hành vào tháng 6/2017; trao đổi Đoàn luân phiên hàng năm giữa Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; giúp thế hệ trẻ Lào có dịp đi thăm các di tích lịch sử cách mạng Lào tại Việt Nam, qua đó hiểu biết sâu sắc hơn về cội nguồn cách mạng Lào, giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu hơn về quan hệ Việt Nam - Lào…

Ông Vilayvong Bouddakham bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Lào đều dành những ưu tiên cao nhất cho nhau trong mối quan hệ. Ông Vilayvong Bouddakham cho rằng, việc hai Hội Hữu nghị chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai nước sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ về tính chất đặc biệt của quan hệ Việt - Lào, sự cần thiết và tầm quan trọng của sự nghiệp đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đất nước trong thời kỳ mới.

Thu Phương (TTXVN)