Hội Cựu chiến binh huyện Quan Sơn tăng cường công tác đối ngoại nhân dân

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, những năm qua Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quan Sơn đã phối hợp chặt chẽ với Hội CCB huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) trong xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hợp tác phát triển, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Hai bên đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về tình hữu nghị lâu đời của quân và dân Việt Nam – Lào nói chung, Thanh Hóa – Hủa Phăn và Quan Sơn – Viêng Xay nói riêng. Cùng nhau trao đổi về công tác xây dựng và hoạt động của hội CCB; kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai huyện mở rộng hợp tác kinh doanh. Tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang các xã biên giới trong bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017 – 2021”. Cùng với đó, hai bên tổ chức giao lưu, kết nghĩa hàng năm vào dịp lễ tết cổ truyền của Việt Nam cũng như của Lào để củng cố, tăng cường tình hữu nghị, gắn bó của cấp ủy, chính quyền các xã biên giới và của hội CCB.

.Tố Phương