Hội chứng “hoa khôi cô đơn” và... vơ bèo gạt tép

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày cuối tuần, ngày lễ tết, các bạn trong phòng kí túc xá đi chơi với người yêu cả thì một mình Giang lên thư viện đọc sách và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=112291