Hội chợ xúc tiến thương mại các HTX phía Nam

    Sáng 24/11, Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã khu vực miền Nam 2022 đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để mở rộng kênh phân phối hàng hóa cho các HTX khu vực phía Nam. Thông tin của Truyền hình Thông tấn VNEWS.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/hoi-cho-xuc-tien-thuong-mai-cac-htx-phia-nam-60892.htm